Corrie4Kids - venster 3: de boodschap doorgeven
Corrie4Kids - venster 1: de schuilplaats
Corrie4Kids - venster 2: geen fouten, maar plannen

Corrie ten Boom is een dappere en gelovige vrouw. Samen met haar familie helpt ze in de Tweede Wereldoorlog heel veel Joden en andere mensen. Als straf komt ze in het concentratiekamp Ravensbrück terecht. Wanneer Corrie eindelijk vrijkomt, is ze niet boos maar vertelt ze de mensen hoe belangrijk Jezus het vindt dat we elkaar vergeven.

De geschiedenis van Corrie en haar familie

aan het laden..
Pand aangekocht

Willem ten Boom start klokkenwinkel

Willem ten Boom huurt een winkelruimte aan de Barteljorisstraat en opent daar een   klokken- en horlogewinkel. Zijn startkapitaal was 100 oud-Hollandse guldens.

Eerste huwelijk Willem

Eerste huwelijk van Willem

Willem ten Boom trouwt met Geertruida van Gogh. Ze krijgen twaalf kinderen waarvan er zeven voor hun 4e levensjaar sterven. 

Start gebedsgroep

Willem start gebedsgroep

Onder de prediking van ds. Witteveen werd Willem geïnspireerd om een gebedsgroep te starten in zijn huis om te bidden voor het Joodse volk en voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122:6) lees verder »

Voor christenen van die tijd was dit zeer ongebruikelijk. De Joden waren verstrooid over de gehele aarde, zonder land of nationale identiteit. Jeruzalem was een verdeelde stad. Toch bad Willem voor terugkeer van de Joden naar hun beloofde land.  Willem leerde ook zijn kinderen voor de Joden te bidden en gedurende 100 jaar (drie generaties) baden de Ten Booms in dit huis aan de Barteljorisstraat voor de vrede van Jeruzalem. 

Casper geboren

Casper ten Boom geboren

Nadat de eerste vrouw van Willem in 1856 sterft, huwt hij in 1858 Elisabeth Bel. Zij krijgen zes kinderen, waarvan twee ook weer jong sterven. Casper is de eerste zoon uit dit 2e huwelijk.

Casper trouwt Cornelia

Casper ten Boom trouwt Cornelia

Casper ontmoet de jonge onderwijzeres Cornelia Luitingh. Er is snel een klik tussen hen; allebei zijn zij op 18 mei geboren.  lees verder »

Na hun huwelijk gaan zij in Amsterdam wonen aan de Korte Prinsengracht 28. In Amsterdam begint Casper ook een horlogemakers zaak. Hij besteedt veel tijd aan zijn Joodse vrienden. Casper  viert met hen de Joodse feesten en de Sabbatopening. Mogelijk mede hierdoor komt zijn winkel in het gedrang. Als zijn vader in 1891 sterft, vraagt zijn moeder aan Casper om terug te keren naar Haarlem om daar de winkel in de Barteljorisstraat voort te zetten.

Betsie geboren

Betsie wordt geboren

Elisabeth (Betsie) wordt als eerste kind van Casper en Cornelia geboren. Tante Anna, zus van moeder Cornelia trekt bij het gezin in. Zij zal tot 1925 bij het gezin blijven wonen.   

Willem geboren

Willem wordt geboren

Willem wordt in 1886 geboren. Twee jaar later wordt Hendrik Jan geboren. Deze overlijdt echter na 6 maanden. 

Nollie geboren

Nollie wordt geboren

Na de geboorte van Nollie wordt het huis waar de familie woont te klein. Zij verhuizen binnen Amsterdam. Een jaar later sterft grootvader Willem op 75 jarige leeftijd. 

Corrie geboren

Corrie wordt geboren

Op Goede Vrijdag wordt Cornelia Arnolda Johanna (Corrie) één maand te vroeg geboren. Zij is erg klein en mager.  lees verder »

Haar oom meent te moeten opmerken dat de Heer het kind maar gauw tot Zich moet nemen, want oom zag de toekomst van Corrie somber in. Zij zou spoedig sterven. Niets is minder waar. Corrie overleefde haar broer en zussen en stierf pas op haar 91e verjaardag.  

Terug naar Haarlem

Casper terug in ouderlijk huis

Het gezin Ten Boom verhuist van Amsterdam naar Haarlem.  lees verder »

Casper neemt de winkel van zijn vader over na diens overlijden. Ook tante  Jans en tante Bep, zusters van moeder Cornelia komen bij het gezin in Haarlem wonen. Na een verbouwing van het pand aan de Barteljorisstraat  is er voor iedereen ruimte. De voorgevel van de winkel wordt gewijzigd en krijgt de huidige vorm met de toegangsdeur naar de winkel op de hoek.  Op vijf-jarige leeftijd geeft Corrie haar leven aan Jezus.  Corrie doorloopt de lagere- en middelbare school en de huishoudschool. Ook volgt ze enige jaren lessen op een bijbelschool in Haarlem.

Corrie horlogemaakster

Corrie wordt horlogemaakster

Corrie gaat in de winkel werken (1921) en geeft daarnaast catechisatieles aan verstandelijk gehandicapten. Corrie richt ook een padvinderij groep op, genaamd 'De driehoekmeisjes'.  lees verder »

Corrie wordt in 1924 de eerste Nederlandse vrouw die gediplomeerd horlogemaakster is.  Moeder Cornelia sterft op 63-jarige leeftijd (17 oktober 1921) .

Willem promoveert

Willem wordt doctor in de filosofie

Willem promoveert in Leipzig, Duitsland, op een proefschrift betreffende het opkomende antisemitisme in Duitsland en Frankrijk.

2e Wereldoorlog

Tweede Wereldoorlog

Duitsland valt Nederland binnen op 10 mei. De bezetting zal 5 jaar duren en kost tussen de 225.000 en 250.000 mensen in Nederland het leven. 

Begin verzetswerk

Corrie en Betsie beginnen verzetswerk

Corrie en Betsie beginnen met verzetswerk.  Via de familie Ten Boom vinden vele joodse mensen een onderduikadres. 

De Schuilplaats

Schuilplaats voor onderduikers

Vanaf voorjaar 1943 nemen Corrie en Betsie zelf ook onderduikers in huis. De Ondergrondse bouwt een schuilplaats in de slaapkamer van Corrie. lees verder »

Diverse mensen blijven voor langere tijd. Anderen zijn slechts twee dagen in huis. Het is, ondanks de verschrikkingen welke in de buitenwereld gebeuren, in huis een vrolijke sfeer. Er wordt veel gemusiceerd. Zelfs een toneelspel wordt ingestudeerd en opgevoerd.
Regelmatig oefenen de onderduikers om snel, met medeneming van al hun spullen, in de schuilplaats weg te duiken.

 

Verraad!

Verraad!

Agenten van de Sicherheits Dienst vallen het huis van de familie Ten Boom binnen. Vier onderduikers en twee verzetsmensen kunnen in de schuilplaats wegduiken. lees verder »

De familie Ten Boom wordt gearresteerd, samen met 30 andere personen die in het huis zijn of later op de avond bij het huis worden opgepakt.  Zes leden van de familie worden overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen. Vader Casper sterft daar na 10 dagen.

Onderduikers bevrijd

Onderduikers bevrijd

Ondanks dat de Sicherheits Dienst in het pand aanwezig is, weten Jan Overzet en Theo Ederveen, twee goede politieagenten, de zes personen uit de schuilplaats te bevrijden. lees verder »

De vier Joden en twee verzetsmensen die aanwezig waren tijdens de overval hebben dan vanaf maandagmiddag in de kast gestaan. In de kast waren slechts een paar crackers aanwezig. Geen drinken. Via een dakraam kropen de verzetsmensen naar het dak van de buren en konden zo vluchten. De vier Joden kunnen later via de zijdeur het pand stiekem verlaten. Eén van hen heeft de oorlog niet overleefd, evenals één van de verzetsmensen die in de schuilplaats was ondergedoken.

In de gevangenis

Van Scheveningen naar Vught

Betsie en Corrie zitten gescheiden van elkaar in de gevangenis in Scheveningen totdat zij op 6 juni 1944 worden overgeplaatst naar kamp Vught. Daar zitten zij samen met vele anderen in een barak. 

Ravensbrück

Concentratiekamp Ravensbrück

Op 8 september 1944 komen Corrie en Betsie per veewagen aan in concentratiekamp Ravensbrück. Hier breekt een zware tijd aan. lees verder »

Corrie en Betsie kunnen in hun barak bijbelstudie geven aan hun medegevangenen.       's Morgens vroeg begint om 6 uur het appèl. Daarna was het hard werken met weinig voedsel. Velen sterven. Op 16 december sterft Betsie. Corrie wordt op 28 december vrijgelaten. God had nog plannen met Corrie.

Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag

Op 5 mei 1945 gaven de Duitsers zich over. Nederland was weer vrij. Langzaam kwamen de overlevenden uit de kampen terug in Nederland. Er was relatief weinig aandacht voor hen. lees verder »

Nederland moest weer opgebouwd worden, dus… vooruit kijken. Veel oorlogsslachtoffers hadden hulp nodig bij het verwerken van de vele trauma’s. Corrie kreeg de beschikking over de grote villa Schapenduinen in Bloemendaal. Daar richtte zij een rehabilitatiecentrum in. Na enige jaren verliet zij dit pand en kon de stichting die haar werk ondersteunde, de villa Zonneduinen kopen in Bloemendaal. Jarenlang heeft dit tehuis dienst gedaan als rustoord.

Vergeving

Vergeving

Corrie kreeg te horen wie de man was die hen in februari 1944 verraden had. Deze man, Jan Vogel, had de dood van vele Nederlanders op zijn geweten.  lees verder »

Corrie was eerst verbitterd, maar vanuit de Bijbel wist zij dat in Gods ogen haat gelijk staat aan moord. Corrie schreef een brief aan deze man in de gevangenis waarin zij schreef dat zij hem vergaf: “omdat Jezus in mijn hart woont”. Zij stuurde de man een Nieuw Testament en onderstreepte daarin de weg tot behoud.
Een week voordat deze man ter dood gebracht werd, kwam hij tot geloof, toonde berouw en bracht al zijn afschuwelijke zonden bij Jezus. Hij wist dat er vergeving is – door Christus.

Corrie reist naar Amerika

Zwerfster voor God

In dit jaar start Corrie met haar reizen naar vele landen. Ze begint in Amerika en Canada, waar ze 10 maanden doorbrengt. lees verder »

In verband met het overlijden van haar broer Willem komt ze terug naar Nederland. Al snel vertrekt ze weer en reist naar diverse landen waar ze spreekbeurten houdt en vertelt over haar ervaringen in oorlogstijd.

Corrie ontmoet kampbeul

Corrie ontmoet kampbeul in Duitsland

Na een spreekbeurt in Duitsland komt een bewaker uit Ravensbrück aan Corrie vergeving vragen voor zijn daden. lees verder »

Corrie vindt het erg moeilijk om deze man te vergeven. Hij heeft zoveel leed veroorzaakt. De man zegt dat hij christen is geworden en dat God hem zijn zonden heeft vergeven.  Corrie steekt aarzelend haar hand uit en dan voelt zij Gods kracht in haar arm en hand komen. Oprecht kan ze dan eindelijk tegen deze man zeggen dat ze hem vergeeft. Haar gedachten gaan hierbij naar Romeinen 5 vers 5.

Corrie opent een opvanghuis

Corrie opent een opvanghuis

Corrie opent voormalig concentratiekamp Darmstadt als opvanghuis. lees verder »

Met behulp van de Lutherse Kerk in Duitsland opent Corrie het voormalige kamp als opvanghuis voor vluchtelingen. Dit opvanghuis blijft tot 1960 geopend.

Terug naar Ravensbrück

Corrie keert terug naar Ravensbrück

Nadat Corrie al vele landen bezocht had in de afgelopen dertien jaar om spreekbeurten te houden, ging zij in dit jaar terug naar het concentratiekamp Ravensbrück. lees verder »

Corrie hoort dat haar vrijlating uit het concentratiekamp in december 1944 een administratieve fout is geweest. Zittend aan het meer bij het kamp bedenkt Corrie dat God niet werkt met vergissingen. Zij weet dat het haar taak is om de mensen te vertellen van Gods liefde en dat God alle zonde vergeeft, hoe groot deze ook zijn. 

Corrie Ridder Oranje

Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Door koningin Juliana wordt Corrie op 17 april benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.  lees verder »

Dit bevestigt de goede band welke bestaat tussen de koninklijke familie en Corrie. Corrie mocht diverse malen oud-koningin Wilhelmina bezoeken in de periode dat ze in Baarn woonde.

Door Israël geëerd

Corrie door Israël geëerd

Op 28 februari 1968 wordt Corrie in Yad Vashem te Jerusalem geëerd vanwege de vele Joodse levens die zij en haar familie hebben gered tijdens de Tweede Wereldoorlog. lees verder »

Corrie plant een boom in de “Laan der Rechtvaardigen voor alle natiën”. Als Corrie in 1983 sterft, gaat binnen een jaar ook dit boompje dood. Er wordt een nieuwe boom geplant.

Film in première

Film The Hiding Place in premiére

De film 'The Hiding Place' gaat in premiére. Wereldwijd wordt de film gedraaid in bioscopen. Het gelijknamige boek wordt een best-seller en is nu nog steeds wereldwijd een veel gelezen boek.

De stille jaren

De stille jaren van Corrie

Corrie gaat zich permanent vestigen in de Verenigde Staten. In 1978 krijgt Corrie haar eerste herseninfarct en verliest grotendeels haar vermogen tot spreken.  lees verder »

Diverse herseninfarcten zullen nog volgen. In deze periode schrijft zij bemoedigende boeken en werkt zij aan diverse korte documentaires. In oktober 1980 krijgt Corrie weer een ernstige beroerte en is zij aan bed gekluisterd.

Corrie sterft

Een werkzaam leven ten einde

Op haar 91e verjaardag sterft Corrie om ongeveer 23:00 uur. Op 22 april wordt een herdenkingsdienst voor haar gehouden, waarna zij begraven wordt in Santa Ana in Californië. lees verder »

Volgens een Joods gezegde is het heel bijzonder dat je sterft op je verjaardag. Corrie had een bewogen leven achter zich. Na jaren van zwerfster voor God – zij bezocht meer dan 60 landen om te evangeliseren – werd zij in de laatste periode van haar leven gedwongen tot bedrust. Toch was zij voor velen in deze periode een zegen. In deze laatste jaren werd zij verzorgd door Pamela Rosewell en Lotte Reimeringer. Er werden diverse boeken gepubliceerd waarin zij getuigde van haar geloof. Na haar dood kwamen nog twee evangelisatiefilms uit, alsmede het boek ‘Niet ik, maar Christus’.

Museum geopend

Corrie ten Boomhuis geopend

Na twee jaar van voorbereiding werd het ouderlijk huis van de familie Ten Boom geopend voor bezoekers. lees verder »

Het Corrie ten Boomhuis werd in oude stijl weer ingericht en de schuilplaats werd weer hersteld. Bezoekers krijgen een rondleiding. Er wordt verteld over het leven van de familie en in het bijzonder over Corrie ten Boom. In de loop der jaren hebben bijna een half miljoen mensen het huis bezocht.

Gastenboek

Heb je op school over Corrie ten Boom gewerkt? Schrijf dan een reactie in het gastenboek en lees wat andere kinderen er van vinden.

bericht schrijven De code staat op pagina 47 in je magazine
De gastenboek berichten worden geladen..